1. IZDAVANJE RODOVNIKA (PRIJAVA LEGLA) Prijava legla vrši se u roku od tri meseca od dana štenjenja. Po isteku tri meseca prijavu može odobriti samo vođa rodovne knjige KSS. Popunjena prijava legla mora biti overena od strane kinološkog društva koje potvrđuje verodostonost upisanih podataka. Uz prijavu legla OBAVEZAN je overeni obrazac "Potvrda o parenju". Ako je parenje vršeno sa psom iz neke druge zemlje odgajivač mora posedovati potvrdu o parenju potpisanu (i overenu pečatom) od strane vlasnika psa. Ako se pas sa stranim rodovnikom nalazi u vlasništvu u našoj zemlji onda se mora prvo uvesti u našu rodovnu knjigu, preneti vlasništvo u originalnom rodovniku, pa tek onda izdati potvrda o parenju. Download formulara (Prijava legla) Download formulara (Potvrda o parenju) FORMULARI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  NASLOVNA GALERIJA KLUBOVI KONTAKT - Sudije - Lokacija - Program - Smeštaj - Formulari - Cenovnik  2. IZDAVANJE DUPLIKATA RODOVNIKA Duplikat rodovnika se izdaje na osnovu popunjene molbe i izvršene provere unetih podataka podnosioca molbe. Download formulara 3. POVELJA ŠAMPIONA U LEPOTI 3.1. Za pse iz JR rodovne knjige Uslovi za izdavanje povelje "ŠAMPION SRBIJE U LEPOTI": a) za pse koji podležu ispitu u radu tri titule CAC SRB kod dvojice sudija i certifikat KSS o položenom ispitu b) za pse koji ne podležu ispitu u radu četiri titule CAC SRB kod trojice sudija U oba slučaja šampionska titula se može dodeliti psu ako je prošlo najmanje (6) šest meseci od prvog do zadnjeg dodeljivanja CAC SRB. Titula za šampiona Srbije dodeliće se i psima koji su umesto CAC SRB na međunarodnim izložbama u zemlji osvojili titulu CACIB ili R.CACIB ali pod istim uslovima. Pas može da bude i višestruki šampion ukoliko ponovo osvoji nove titule posle proglašenja prethodnog šampionata. 3.2. Psi iz inostranstva mogu postati šampioni Srbije ako učestvuju na našim nacionalnim / internacionalnim izložbama kao i da su proglašeni šampionom svoje zemlje (za radne pse - da imaju i sertifikat o položenom ispitu) i da osvoje: a) ako su prijavljeni u razred šampiona - CACIB ili R.CACIB ili CAC b) ako su prijavljeni u razredima intermedija ili zreli - 2xCACIB ili 2xR.CACIB ili 2xCAC Za izdavanje povelje potrebno je dostaviti fotokopiju pedigrea i ocenskih lisiti, kao i potvrdu o uplati novčanog iznosa po cenovniku KSS Download formulara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4. POVELJA ŠAMPIONA U RADU Uslovi za izdavanje povelje "ŠAMPION SRBIJE U RADU": Naziv Prvaka Srbije u radu može dobiti pas koji je osvojio bilo koje dve kandidature /kandidature su CACIT, R.CACIT, CACT/ na utakmicama održanim u Srbiji i da ima ocenu oblika najmanje "VRLO DOBAR". Za izdavanje povelje potrebno je dostaviti fotokopiju pedigrea i ocenskih lisiti, kao i potvrdu o uplati novčanog iznosa po cenovniku KSS Download formulara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5. POVELJA MLADOG ŠAMPIONA U LEPOTI Uslovi za izdavanje povelje "MLADI ŠAMPION SRBIJE U LEPOTI": Ovaj naziv dobijaju oni psi koji su osvojili 3 /tri/ titule PRVAK RAZREDA MLADIH od dvojice sudija. Za izdavanje povelje potrebno je dostaviti fotokopiju pedigrea i ocenskih lisiti, kao i potvrdu o uplati novčanog iznosa po cenovniku KSS Download formulara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6. POVELJA INTERNACIONALNOG ŠAMPIONA U LEPOTI Uslovi za izdavanje povelje "INTERNACIONALNI ŠAMPION U LEPOTI": a) za pse koji podležu ispitu u radu dva CACIBA u dve zemlje od dvojice sudija i najmanje III nagradni razred ili 75% mogućih poena na saveznoj utakmici. Od prvog do poslednjeg uslova najmanje da protekne 1 godina i 1 dan. b) za pse koji ne podležu ispitu u radu četiri CACIBA (jedan obavezno u zemlji porekla rase ili življenja vlasnika psa) u tri zemlje kod trojice sudija. Od prvog do poslednjeg uslova najmanje da protekne 1 godina i 1 dan. Za izdavanje povelje potrebno je dostaviti fotokopiju pedigrea, CACIB kartica ili ocenskih listi. KSS dokumenta prosledjuje FCI, a diploma stiže na kućnu adresu. Download formulara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7. POVELJA INTERNACINALNOG ŠAMPIONA U RADU Uslovi za izdavanje povelje "INTERNACIONALNI ŠAMPION U RADU": Mora da osvoji dva CACITa u dve zemlje. Za izdavanje povelje potrebno je dostaviti fotokopiju pedigrea, CACIB kartica ili ocenskih listi, KSS dokumenta prosledjuje FCI, a diploma stiže na kućnu adresu. Download formulara 8. MOLBA ZA REGISTRACIJU I OVERU ODGAJIVAČNICE Prijava se podnosi KSS, na propisanom obrascu, koji je prosleđuje FCI. Potencijalni vlasnik mora predložiti tri imena za odgajivačnicu i rase koje će gajiti. Ime ne sme da liči na ime postojeće zaštićene odgajivačnice. Naknada troškova za upis plaća se FCI posredstvom KSS-a. Pravosnažno rešenje FCI dostavlja KSS koji obaveštava vlasnika, izdaje potvrdu o zaštiti odgajivačnice i istu upisuje u spisak zaštićenih odgajivačnica. Ukoliko je odgajivačnica u dvojnom vlasništvu mora se dostaviti kopija medjusobnog ugovora o suvlasništvu. Napomena: Postojeće zaštićene odgajivačnice u svetu možete provereriti na sajtu FCI. Download formulara Download primera ugovora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  9. PRIJAVA ZA KINOLOŠKOG PRIPRAVNIKA Kandidat za Pripravnika može biti svaki član kinološkog društva koji najmanje godinu dana aktivno deluje u okviru kinologije. Kandidat mora imati najmanje 17 godina psa u svom vlasništvu. Kandidat za kinološkog pripravnika mora imati završenu najmanje srednju školu -IV stepen. Pri prijavi, prilaze se fotokopija diplome overena u Sudu ili Opštini, formular popunjen i overen u kinološkom društvu kao i uplata u iznosu od 7000 dinara.Pripravnik dobija kompletnu literaturu i 5 potvrda za stažiranje. Pripravnički staž traje najmanje 6 meseci, a najviše 3 godine u kom roku je pripravnik dužan da stažira na 5 manifestacija. Kada završi pripravnički staž, overene potvrde / overavaju se na manifestacijama na kojima pripravnik stažira / se šalju u Kinološki savez Republike Srbije i prijavljuje se polaganje za kinološkog sudiju koje se vrši 2 puta godišnje u prostorijama saveza." Download formulara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  10. IZDAVANJE EKSPORTNOG RODOVNIKA Izdaje se na osnovu pisanog zahteva uz koji se prilaže: originalni rodovnik uplatnica. Pas mora imati tetovir broj ili mikročip. Download formulara POKROVITELJI IZLOŽBE